Izšla je nova številka!

Jure Godler

"Ženske so bolj normalne od moških."

Simona Weiss

Končno je izšla njena knjiga!

Lorena Herrera

Glavna negativka nove telenovele.

+ še mnogo več preberite v zadnji številki!

PR

Pogoji sodelovanje in pravila nagradne igre

revija Vklop

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Kdo vas je najbolj prepričal v letu 2016?«

1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre »Kdo vas je najbolj prepričal v letu 2016?« je Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje, v nadaljevanju organizator v sodelovanju s SVET24 d.o.o., …

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka od 13.12.2016 do vključno 31.12.2016 v revijah Zarja, Zvezde, Vklop, Maja, Moj svet, dnevnem časopisu Svet24 ter na Facebook profilih naštetih medijev.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je analiza medijskega trga preko zbiranja predlogov za oblikovanje seznama najbolj priljubljenih medijskih osebnosti v letu 2016, pridobivanje baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji lahko bralke in bralci sodelujejo na sledeč način:

- odgovorijo na vprašanje: Katero slovensko pesem, izdano v letu 2016, ste si želeli slišati spet in spet?; Katero slovensko glasbeno skupino, pevca ali pevko ste si v letu 2016 najbolj zapomnili?; Kateri je po vašem mnenju najboljši slovenski film leta 2016?; Katera od slovenskih igralk vas je v letu 2016 najbolj prepričala v svoji vlogi (televizija, film, gledališče ...)?; Kateri je po vašem mnenju najboljši slovenski film leta 2016?; Kateri od slovenskih igralcev vas je v letu 2016 najbolj prepričal v svoji vlogi (televizija, film, gledališče ...)?; Kdo je bil po vašem mnenju najbolj nabrušen, jezikav, nabrit slovenski televizijski obraz leta 2016?; Katere slovenske zabavne oddaje niste v letu 2016 skoraj nikoli zamudili?; Kateri slovenski televizijski voditelj ali voditeljica vas je v letu 2016 najbolj navdušil?; Kateri slovenski informativni voditelj ali voditeljica je bil po vašem mnenju v letu 2016 najbolj verodostojen?; Katera je vaša najljubša slovenska tekmovalna oddaja, ki se je predvajala v letu 2016?; in kupon z odgovorom in podatki (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka in elektronski naslov) pošljejo na naslov: Tajništvo Media24, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče, s pripisom »za veliko nagradno igro« ali
- odgovorijo na zgoraj navedena vprašanja na kateremkoli od Facebook profilov navedenih medijev
- odgovor na zgoraj navedena vprašanja pošljejo na elektronski naslov vip@media24.si, kjer v zadevo / subjekt vpišejo: velika nagradna igra 2016, odgovore in podatke (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka) pa v telo elektronske pošte.

Sodelujejo lahko do vključno 31.12.2016 do 23.59 ure.

Med vsemi sodelujočimi bo komisija po koncu nagradne igre med vsemi sodelujočimi (pravilno in v celoti izpolnjeni kuponi, elektronska pošta, Facebook komentarji) izžrebala 15 nagrajencev, ki bodo prejeli eno od nagrad, ki so opisane v členu 5 teh pravil.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve
Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija po koncu nagradne igre izžrebala 15 (petnajst) nagrajencev, med katere bodo razdeljene naslednje nagrade:

- 3x litoželezna posoda Le Creuset
- 1x veliki potovalni kovček
- 5x darilni bon Sense Wellness
- 3x moške spodnjice Lisca (velikost M)
- 3x ženske spodnjice Lisca (velikost S)

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za sodelovanje v sklopu nagradne igre »Kdo vas je najbolj prepričal v letu 2016?« se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na način, določen v 4. točki Pravil; odgovorili na vprašanje in oddali zahtevane kontaktne podatke. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že tekom igre ni bil diskvalificiran.

Zbiranje pravilnih odgovorov poteka od 13.12.2016 do vključno 31.12.2016, po zaključku bo strokovna komisija, določena v 7. točki teh pravil, izžrebala 15 dobitnikov nagrad, navedenih v 5. členu Pravil.

Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na uredništev medijev Media24, in sicer na naslovu Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pristojnosti komisije igre
Komisijo sestavljajo 3 predstavniki organizatorja in sicer Maja Pristovnik (predsednica komisije), Marjana Vovk in Matic Slapšak.

Komisija igre ima sledeče pristojnosti:
- nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
- V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
- Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova in preko njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
- Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad
Po zaključku nagradne igre, predvidoma v tednu med 3.1. in 6.1.2017 bo opravljen žreb vseh petnajstih nagrajencev.

9. Objava sodelujočih in žrebanje

Žreb nagrajencev izmed vseh sodelujočih v nagradni igri, bo potekal najkasneje v petek, 6.1.2016 in sicer na sedežu uredništev medijev Media24, na naslovu Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče v prisotnosti komisije, določene v 7. točki teh pravil in ne glede na število prejetih glasov, v žrebu pa se bodo upoštevali prejeti glasovi vključno do 31.12.2016 (poštni žig oz. elektronska pošta, prispela do navedenega dne do 23.59 ure).

Nagrajenci bodo objavljeni v tednu od 12.1.2017 do 19.1.2017 v reviji Vklop, ter na spletni strani www.revijavklop.si.

V primeru, da izžrebani nagrado zavrnejo, se žreb samo za zavrnjene nagrade ponovi in nove izžrebance obvesti v skladu s Pravili.

Komisija bo nagrajence ponovno preverila, če so sodelovali v skladu s Pravili ter si pridrži pravico postopanja po 7. točki Pravil. V primeru, da so izžrebani nagrajenci diskvalificirani v skladu z 7. točko Pravil, se žreb ponovi.


10. Splošno o nagradah in sodelujočih
Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnih naslovov (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu Pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade.
Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu v akciji »Kdo vas je najbolj prepričal v letu 2016?« v roku 21 dni ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje organizator.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
Akontacijo dohodnine plača organizator.

Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja in soorganizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanih nagrajencev.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni moški in ženske s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi SALOMON d.o.o. in SVET24 d.o.o. ter v z njimi povezanih družbah ter njihovi družinski člani.

12. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči soglašajo s pravili nagradne igre.

13. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.revijavklop.si.

14. Uporaba osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov v nagradnem kuponu ali elektronski pošti in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženci nagradne igre dovoljujejo organizatorju in soorganizatorju, da kot upravljavca zbirke obdelujeta zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko organizator in soorganizator obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

15. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli prekličejo sodelovanje v nagradni igri. Preklic sodelovanja sodelujoči zahtevajo pisno po pošti na naslov uredništev medijev Media24, ki je Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče ali s poslanim elektronskim sporočilom na naslov vip@media24.si. V tem primeru se sodelujoči izključijo iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

16. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.
Komisija ima pravico iz nagradne akcije diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni akciji so končne.


Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 2.12.2016